Reklamation och retur

(English will follow)

Du som är privatperson har 14 dagars bytesrätt/ångerrätt när du handlar online. Det innebär att du inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor. Om en vara har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för värdeminskningen. För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt samt återsändas tillsammans med varan.

Observera att du inte har bytes- eller ångerrätt för vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits, ljud- eller bildupptagning samt datorprogram med bruten försegling, parfym och liknande som öppnats, vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal, lösnummer av en tidning eller tidskrift (men du har ångerrätt om du beställt en prenumeration).

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om det finns garanti som är längre än 3 år kan du reklamera inom garantiperioden.

Företag bör undersöka varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som uppstår därefter kan reklameras inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi till respektive tillverkare eller serviceställe.

Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.

Gäller ditt ärende en reklamation pga felaktig eller trasig produkt eller att något blivit fel i din beställning så fyll i formuläret och berätta vad det är som är fel under "felbeskrivning". Så fort vi har fått din reklamation så skickar vi den vidare till vår 3PL som hanterar alla beställningarna, för vidare åtgärd. 

Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Instruktioner:

  • Denna instruktion gäller alla typer av reklamation eller returbegäran. Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i formuläret. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar. Är det en reklamation så hanteras den direkt efter att formuläret har inkommit till oss, och du behöver inte göra de följande stegen.
  • Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
  • Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
  • Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
  • Förpacka godset väl för att undvika skador.
  • Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka den till oss.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.


If your case is a complaint due to a faulty or broken product or something has gone wrong in your order, fill in the form and tell us what is wrong under "felbeskrivning". As soon as we have received your complaint, we pass it on to our 3PL, which handles all the orders, for further action.

Instructions for return or complaint:

• This instruction applies to all types of complaints or return requests. It is important that you fill in all fields in the form. The return number is valid for 14 days and the return must reach us within these days. If it is a complaint, it is handled immediately after the form has been received by us, and you do not need to do the following steps.

• We will contact you by email as soon as your request has been received and checked.

• When returning, all products MUST be returned in original packaging complete with all accessories.

• Remember to always send the product in outer packaging so as not to damage the original packaging.

• Pack the goods well to avoid damage.

• Attach a copy of the return confirmation to the return and send it to us.

ATTENTION! Returns sent in without an approved return or complaint number will not be accepted.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.